THE FAR SIDE
OF THE DUNE

La veritat sobre el futur de Ràdio Liberty
i altres amenaces a la Platja de Pals

Un projecte d’ocupació dels terrenys de l’antiga Ràdio Liberty durant un període llarg de temps per part d’una entitat privada amenaça els hàbitats singulars i d’interès prioritari dins el Parc Natural a la Platja de Pals.

Platja de Pals

DES D’UNA CENTRAL NUCLEAR
ALS OBJECTIUS D’ATAC DE SADDAM HUSSEIN

El 1965 la Platja de Pals va ser candidata per instal·lar-hi la segona central nuclear de l’Estat, una idea que sortosament no va prosperar. Hi ha investigadors que creuen que l’any 2000 el líder iraquià i agents d’intel·ligència del seu govern van planejar atacar Ràdio Liberty. Els 330.612 m2 de les antigues antenes de ràdio van protegir una urbanització més que probable de la zona. Malgrat això, actualment després de l’enderroc de les seves antenes, el patrimoni natural i aquests hàbitats de gran importància, tornen a estar amenaçats.

BONES INTENCIONS
CONSEQÜÈNCIES NEFASTES

Després de la demolició de les antenes l’any 2006 i gràcies a una molt baixa presència humana, els hàbitats dunars han anat recuperant la seva configuració original, assolint una gran importància ambiental i paisatgística, al mateix temps les edificacions existents es troben molt degradades i saquejades. Segons el Protocol d’actuació, entre el Ministeri i la Generalitat, publicat al BOE núm. 67, de 19 de març de 2007, aquests hàbitats s’haurien d’haver renaturalitzat.

Però des de fa anys, una entitat privada pretén promoure un projecte per reconstruir totes les edificacions, obrint passeres, amplis vials d’accés rodat i zones d’aparcaments per cotxes i autobusos, sobre aquests hàbitats dunars molt rars i amenaçats.

Des del 2014, aquest projecte tenia inicialment el vistiplau de l’Ajuntament, però estava pendent del llum verd de la Generalitat, la qual tutela les concessions en el domini públic costaner, i del Ministeri per la Transició Ecològica, propietari dels terrenys. Però la Generalitat exigeix reduir els volums i esferes proposats inicialment, fins a limitar a l’entitat privada la reconstrucció dels edificis actuals.

A la darrera versió del 2016, la proposta actual és de 5.688 m2 construïts, equipada com a centre privat d’estudi i divulgació per empreses. L’espai vol gaudir d’oficines, laboratoris, sales de reunions, auditori, restaurant, botiga, mirador, showrooms per empreses i àrees d’exposicions amb l’objectiu d’aconseguir un nombre elevat de visitants.

RECOVER RADIO LIBERTY NOW

Tant el Ministeri per la Transició Ecològica, propietari dels terrenys, com la Generalitat, s’han oblidat de l’espai de Ràdio Liberty durant els darrers quinze anys, posant en perill el jaciment arqueològic i els seus hàbitats dunars, darrer exemple d’aquesta fauna i flora singular, que pràcticament han desaparegut de tot el litoral al nostre país.

L’estat d’abandonament en què es troben les construccions i les 33 hectàrees de Ràdio Liberty, l’elevat risc d’incendi, la manca de vigilància i el mal estat de la tanca perimetral, posen en perill els valors ambientals, paisatgístics, històrics i arqueològics d’aquesta part del Parc Natural.

La xarxa de clavegueram existent té uns conductes amb diàmetres insuficients i estacions de bombeig que actualment no funcionen. Qualsevol activitat futura a Radio Liberty hauria d’evitar abocar-hi les aigües residuals de visitants i treballadors i també l’abocament de salmorres al mar sense tractar, que generen un impacte negatiu sobre el fons marí i la qualitat de l’aigua del mar, fruit del procés de dessalinització.

RECLAMA QUE AQUESTA ZONA ESDEVINGUI
DE NOU PÚBLICA I PROTEGIDA

LA PLATJA DE PALS
SOBREPASSADA

Les noves urbanitzacions de segones residències previstes pel POUM aprovat inicialment l’any 2015 a la Platja de Pals i el projecte proposat a Radio Liberty provocaran:

Massificació i augment de la població flotant
Amb una població resident en disminució de poc més de 2.500 habitants, actualment Pals és el municipi de Catalunya amb la població estacional més gran comparada amb la resident, amb més de 10.000 persones. La major part dels habitatges de segona residència  estan a més de 7 km del poble, buits pràcticament tot l’any i no generen llocs de treball ni activitat econòmica, (Font: Idescat, Generalitat de Catalunya, a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Patronat de Turisme Costa Brava).

El POUM de Pals, aprovat inicialment l’any 2015, preveia la construcció de 3.000 habitatges nous, la majoria a la Platja de Pals. Si tenim en compte les noves urbanitzacions de segones residències previstes, i els visitants que l’entitat privada estima a Radio Liberty, juntament amb altres activitats durant el mes d’agost com el White Summer, es preveu un augment molt preocupant de l’estacionalitat i sobrefreqüentació de més de 450.000 visitants a l’agost només a la Platja de Pals.

Augment d’aigües residuals
La xarxa de clavegueram, la depuradora i les estacions de bombeig són insuficients i les aigües de bany al mar són de mala qualitat durant l’agost. Qualsevol projecte que pretengui abocar aigües residuals, no pot preveure mantenir la mateixa xarxa deficient.

Escassetat d’aigua potable
L’estacionalitat i mala qualitat del subministrament d’aigua potable és una realitat. La falca salina avança perillosament per la sobre extracció de l’aqüífer, que ja arriba fins a Parlavà, pels pous de Gualta d’on s’extreu l’aigua potable de Pals i la resta de municipis de la mancomunitat de Palafrugell, Begur, Regencós i Torrent. Si a la platja de Pals s’acaben construint les noves urbanitzacions previstes pel POUM i la nova activitat a Radio Liberty acabi requerint aigua d’aquesta xarxa de distribució, s’eixugaran ràpidament els pous, i grans poblacions com Begur o Palafrugell en resultaran també afectades per la manca de subministrament d’aigua potable.

Mobilitat precària
Els carrers estan en mal estat i sobrepassats per l’augment del trànsit. No hi ha transport públic ni carril bici fins al poble.

Inseguretat
Falten agents a un municipi amb una extraordinària estacionalitat i reducció de la població resident i dels seus recursos.

RECLAMA QUE AQUESTA ZONA ESDEVINGUI
DE NOU PÚBLICA I PROTEGIDA

ALTERACIÓ DEL PAISATGE

La crisi climàtica és un fet. Augmenten les temperatures, el nivell del mar, l’erosió del sòl i disminueixen les pluges però cada vegada més torrencials. Aquestes circumstàncies ens exigeixen ser extremadament curosos amb la gestió dels recursos hídrics, la flora, la fauna, els usos del sòl, i la protecció dels sistemes dunars que aturen l’avançament del mar. Però l’ajuntament no ho ha entès així…

Les tales contínues de les pinedes sobre els sistemes dunars a la Platja de Pals molt propers a Ràdio Liberty, com als sectors Pals Mar, la Pineda d’en Saguer (la duna gegant darrere el restaurant El Vaixell), Rodors, Roca Blanca i Paratge Rodors, fan desaparèixer uns hàbitats molt fràgils, la seva flora i la fauna. Les pinedes fixen les dunes sorrenques i les protegeixen contra l’erosió del sòl.

L’estat d’abandonament en què es troben les construccions i les 33 hectàrees de Ràdio Liberty, l’elevat risc d’incendi, la manca de vigilància i el mal estat de la tanca perimetral, posen en perill els valors ambientals, paisatgístics, històrics i arqueològics d’aquesta part del Parc Natural.

La xarxa de clavegueram existent té uns conductes amb diàmetres insuficients i estacions de bombeig que actualment no funcionen. Qualsevol activitat futura a Radio Liberty hauria d’evitar abocar-hi les aigües residuals de visitants i treballadors i també l’abocament de salmorres al mar sense tractar, que generen un impacte negatiu sobre el fons marí i la qualitat de l’aigua del mar, fruit del procés de dessalinització.

LA MEGA URBANITZACIÓ
AL VOLTANT DE RÀDIO LIBERTY

Un municipi amb només 1.000 habitatges principals, supera de llarg l’oferta d’allotjament a disposar amb 2.700 habitatges de segona residència, 6 hotels i 5 càmpings a Platja de Pals. Malgrat aquesta escandalosa xifra l’Ajuntament creu que se’n necessiten més…

L’aprovació inicial del POUM l’any 2015 preveu eliminar la majoria de pinedes sobre dunes i reradunes litorals i continentals a la Platja de Pals, un l’hàbitat molt amenaçat i rar al món, per convertir-ho en macrourbanitzacions de 140.000 m2 construïts de segones residències a Rodors, Pals Mar, Pineda d’en Saguer o Pineda de Pals.

Al mateix temps, el municipi tindrà un 82% d’habitatge secundari, per davant de Lloret de Mar i Castell-Platja d’Aro. Cap projecte a Radio Liberty pot pretendre reconstruir els 5.688 m2 d’edificacions ni privatitzar 33 hectàrees de Parc Natural, dins una zona marítimo terrestre de titularitat pública, qualificada de zona verda pel Pla General, envoltada d’urbanitzacions.

LA BIODIVERSITAT EN PERILL

Encara que es presenti com una aposta pel coneixement, la sostenibilitat i la conservació de la Biosfera, qualsevol activitat amb grans instal·lacions i visites massives que es proposi a Radio Liberty, és poc creïble…

Tota activitat que generi una mobilitat massiva de visitants i treballadors dins de Radio Liberty tindrà un impacte mediambiental molt negatiu. S’ha d’evitar construir aparcaments i eliminar qualsevol vial pel trànsit rodat, i no ampliar la rotonda existent a l’avinguda Arenals Mar. A més, actualment no hi ha cap carril bici ni per vianants des del poble a la platja ni a Ràdio Liberty, que hauria de ser segregat de la carretera, on ja hi han hagut diferents morts de ciclistes atropellats.

La sobrefreqüentació de visitants posa en perill la flora i fauna dunar, un hàbitat clau en un context de canvi climàtic i pujada del nivell del mar, i quasi desaparegut a la resta del litoral. La duna és l’únic element que fixa i preserva la sorra de platja i la protegeix de forma natural contra l’avançament del mar i els temporals.

Ens trobem davant d’uns hàbitats molt rars i amenaçats, i la pressió massiva de nous visitants pot fragmentar el connector ecològic entre espais de pineda, aiguamolls i sistemes dunars al litoral. Al mateix temps, pot afectar espècies en perill d’extinció de fauna i flora a la Platja de Pals, com el corriol camanegre o la stachys maritima.

THE SOCIO ECONOMIC IMBALANCE

El turisme massiu i estacional desestabilitza les estructures econòmiques i socials. L’ajuntament vol potenciar el turisme i el número de visitants a la Platja de Pals, amb noves segones residències i un projecte a Ràdio Liberty que proposa una entitat privada que pot fer trontollar l’equilibri existent. És fonamental adonar-se que…

Sorprenentment, els municipis més turístics tenen les rendes per càpita més baixes de tot Catalunya i no creen riquesa al municipi. Segons l’IDESCAT, Lloret de Mar és el municipi gironí de més de 5.000 habitants amb la renda per càpita més baixa, amb 10.900 € l’any 2016. Això suposa un 64% per sota de la mitjana a Catalunya, que és de 17.000 €. La situació, però, és similar a les poblacions del litoral amb més segones residències.

THE HISTORICAL BURIAL

El llegat històric de Ràdio Liberty, natural i arqueològic són un pretext ideal per renaturalitzar l’hàbitat i crear un petit equipament cultural i centre d’estudis, tant de la vila marinera com de la Guerra Freda per recordar la importància mundial que va tenir aquesta emissora. Però es prefereix especular amb altres interessos…

El perímetre que comprèn Ràdio Liberty amaga grans tresors. Restes arqueològiques i arquitectòniques de l’antic Port de Pals s’haurien de descobrir, vigilar i preservar. Ja s’han descobert construccions d’origen Reial que daten dels s. XII al XV, però la majoria de restes encara estan ensorrades. Des d’aquest Port es creu que Cristòfor Colom va sortir a les Amèriques. Prova de la seva importància és el tipus de construccions, l’existència de la Torre Mora fortificada per la vigilància, o el Camí Ral, que comunicava el Port amb la vila emmurallada.

Al mateix temps, cal recordar el passat més recent de Ràdio Liberty, ple d'incògnites. Se’n conserven importants arxius de documents i restes en col·leccions privades, de Ràdio Nacional d’Espanya i el Museu MOMA de Nova York, que es podrien recuperar per un Museu de la Guerra Freda de gran interès per les futures generacions. Alguns estudis recents parlen de la importància mundial d’aquesta ràdio i els missatges xifrats que es retransmitien per l’organització d’espionatge Stay-Behind als països darrere el teló d’acer.

RECLAMA QUE AQUESTA ZONA ESDEVINGUI
DE NOU PÚBLICA I PROTEGIDA

PROPOSEM ALTERNATIVES SOSTENIBLES

Entenem que s’hauria de preservar i millorar l’estat de la flora i fauna dins Radio Liberty, que es podria assolir amb els següents punts:

El Parc Natural hauria de destinar un pressupost en vigilància, neteja i custòdia de l’espai.

Es materialitzés la resolució del Senat del 29 de desembre de 2006, per la que es va aprovar la execució i el finançament per part del Ministeri del projecte necessari per a la restauració ambiental de l’espai, amb un import de 2 milions d’euros.

Es respecti el Protocol signat entre el Ministeri i la Generalitat.

Es sol·licitin subvencions, com les que provenen del Projecte Life o FEDER de la Comunitat Europea, per la recuperació dels hàbitats, així com de la Diputació i l’Ajuntament.

S’inclogui Ràdio Liberty dins del Pla de Gestió dels Espais Naturals del Baix Ter i s’aprovi el pla d’usos de Ràdio Liberty dins del Parc.

Una reducció o eliminació de les edificacions, on qualsevol activitat tingui un retorn social pel poble de Pals, entre d’altres, una seu o punt d’informació i divulgació del Parc Natural, una petita escola de vela, el museu de la Guerra Freda, la recuperació de les restes arqueològiques o un centre d’estudis i divulgació de la vila marinera de Pals.

MANTÉN-TE AL DIA AMB EL NOSTRE BUTLLETÍ

EN