Yucca

Removal of invasive species from Pals Beach

Avoiding the displacement of the local flora and fauna

Des de quant les plantes ens envaeixen?

No es tracta d’una colònia d’extraterrestres, però en tenim unes quantes de ben identificades, molt exòtiques i invasores com l’ungla de gat (Carpobrotus edulis), l’atzavara (Agave americana) i la iuca (Yucca) al nostre entorn.

Per què és important evitar que s’instal·lin?

Les espècies invasores alteren l’ecosistema dunar, desplacen i fins i tot eliminen les espècies autòctones, causant un impacte dramàtic a la flora i fauna autòctona.

Aquestes plantes foraneas han arribat a les dunes de Pals generalment pel seu “mal ús en jardineria”; amb aquesta expressió ens referim a una sèrie de decisions que considerem des de poc encertades fins a realment perilloses per l’entorn.

No són poques les ocasions que en projectar el disseny d’un jardí o tancat ens deixem guiar en gran manera per criteris estètics. Altres aspectes com la freqüència de manteniment o rec, la perillositat d’expansió de plantes que no són pròpies de l’ambient o la gestió de les podes són aspectes sovint menystinguts que poden afectar, no només al dia a dia del nostre jardí sinó, greument la vitalitat de la flora i fauna dels espais veïns.

Però aquestes espècies invasores afecten indirectament també la fauna local, ja que molt freqüentment el seu medi per alimentar-se, fer-hi el niu o simplement amagar-se de possibles depredadors depèn d’un ambient vegetatiu particular. Per altra banda, al disminuir la població d’animals, algunes espècies de plantes que es multipliquen gràcies a la interacció d’alguns d’ells veuen afectada dràsticament la seva reproducció..

Per aquest motiu el passat 12 de desembre de 2021 vam planejar dins el marc de la Taula de Voluntariat dels Espais Protegits de l’Empordà (en col·laboració amb el Montgrí, Medas Islands and Baix Ter Natural Park, Gisfera and Gent del Ter) una retirada profunda d’espècies invasores a la zona de Ràdio Liberty de la Platja de Pals.

Un equip de voluntaris format per 11 Protectors Dunars van erradicar amb entusiasme i esforç un gran nombre de plantes invasores. A continuació un resum de la jornada.


Vídeo resum de la jornada.

LA JORNADA D’EXTRACIÓ

Atzavara (Agave americana).
Iuca (Yucca).
Ungla de gat (Carpobrotus edulis).
Els Protectors Dunars en plena acció.
Restes d’extracció de iuca (Yucca).

LES PLANTES QUE ENS ENVAIXEN I ALTENATIVES PER A LA JARDINERIA

Si teniu intenció de plantar en un espai, us suggerim diverses opcions de flora autòctona que fàcilment poden complir amb les vostres expectatives, siguin en l’àmbit estètic o funcional.

T’animem que descobreixis, valoris i reconsideris el ric patrimoni botànic propi de la teva zona, tot reforçant amb la teva aportació la integritat, estabilització i longevitat de l’ecosistema local.

atzavara

Atzavara

L’atzavara (Agave americana) es tracta d’una espècie d’introducció molt antiga (ja al s. XVI) com a planta ornamental i planta tèxtil per obtenir fibres bastes. És originària de Mèxic i el sud dels Estats Units. Té una baixa capacitat de dispersió a partir de les llavors, per la qual cosa sol aparèixer a distàncies properes als punts on ha estat plantada. Desplaça les espècies autòctones de sorrals costaners per competència per l’espai i l’alteració del medi. Mostra una gran capacitat de proliferar mitjançant turions d’arrel. L’atzavara està inclosa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, fet que determina la prohibició de la seva comercialització, transport i plantació, així com d’altres prohibicions en relació a la tinença.

Les alternatives per a la jardineria poden ser: l’Agave attenuata, the Beschorneira yiccoides o la Furcraea selloa “marginata“.

iuca

Iuca

The iuca (Yucca) és una espècie originària d’Amèrica introduïda a principis del s. XX. Quan apareix en zones àrides competeix avantatjosament amb les plantes natives, en créixer formant comunitats denses que dificulten la regeneració natural. Aquesta planta s’utilitzava habitualment per fer tanques vives i probablement el seu ús va ser molt freqüent en el passat. La seva eliminació no resulta fàcil, ja que s’expandeix formant extenses ramificacions subterrànies.

ungla de gat

Ungla de gat

L’ungla de gat (Carpobrotus edulis) és d’origen sud-africà, però avui dia es troba pràcticament en totes les àrees temperades del món, sobretot a les zones costaneres. El caràcter invasiu de l’espècie no sols és perniciós per l’esgotament dels sòls o, simplement, pel fet d’impossibilitar l’enraigament d’espècies autòctones en zones molt riques en biomassa de l’espècie local, sinó que s’ha demostrat la competència pol·línica: l’ungla de gat, productora de pol·len en grans quantitats, atrau selectivament als insectes pol·linitzadors, que no exerceixen adequadament el seu rol ecològic amb les espècies menys abundants, les locals, que veuen minvada la seva reproducció.

Les alternatives per a la jardineria poden ser: el romaní (Salvia rosmarinus) o la farigola (Thymus vulgaris).


Si teniu intenció d’actuar en alguna zona colonitzada per alguna planta invasora, un cop feta l’extracció heu de portar les restes vegetals a un gestor de residus autoritzat. Posteriorment s’ha de restaurar i revegetar la zona intervinguda per a evitar la propagació de noves invasions. Per a més informació contacteu amb l’Ajuntament del municipi en qüestió.


Diverses espècies greument amenaçades de fauna i flora segueixen fent de la Platja de Pals casa seva gràcies a tasques com aquestes dutes a terme pels nostres Protectors Dunars, un eficient equip de voluntaris. Salvem la Platja de Pals col·labora estretament amb els observadors del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter seguint d’aprop l’evolució d’aquests ambients per evitar el desplaçament de les espècies locals.

Estigues atenent a les pròximes activitats per preservar el valuós espai dunar de la zona!

El nostre equip de Protectors Dunars.

Fotografies: Joan Rusca, PNMMBT i Flora Catalana (Creative Comons BY-NC-ND). Assessorament tècnic: Gisfera.

Data de creació de l’article: 21/12/2021.

CONVERTEIX-TE EN PROTECTOR O PROTECTORA DUNAR

Necessitem el teu suport per evitar que les espècies invasores avancin perillosament.

If this information has been forwarded to you and you like it, subscribe here.

Share the article

EN